Én ting er, at vi voksne har svært ved at begrænse vores indtag af e-numre, tomme kalorier og smagsforstærkere samt andet ukurant, der ikke hører hjemme i naturen, men børnene har ikke noget valg, når de er små: de er underlagt, hvad vi voksne giver dem at spise. Det er ikke fordi, at al madindholdet kan komme fra naturens side, og at vi skal til at leve som stenaldermennesker igen, for man må godt tilberede maden og tilsætte ingredienser, der ...